Zobrazit suplování:
dle data:
dle třídy:
dle suplujícího:
Filtry je možné kombinovat.

Zobrazeno dle:
- data (18.09.2019)

HodinaSuplujeTřidaUčebnaPoznámkaDatum
Buchnerová Jana
2.Balatková L.3.A, 3.B2.Snormální výuka Aj18.09.2019
 
Dlouhý Marek
1. 3.Aodpadá, výuka od 2. vyuč. hodiny18.09.2019
2.Lauermanová M.4.B4.BČj, 4. B bude mít dvě hodiny Čj (1. + 2.)18.09.2019
6. 3.Moběd18.09.2019
 
Holý Štěpán
5. 4.Kskup. p. Vv - oběd, třídní informuje rodiče, že skup. Vv končí výuku po 4. vyuč. hodině18.09.2019
6. 4.Kskup. p. Vv odpadá, třídní informuje rodiče, že skup. Vv končí výuku po 4. vyuč. hodině18.09.2019
 
Kotrmanová Martina
2. 3.A, 3.B1.Bnormální výuka Aj, výuku zajistí praktikantka p. Andrea Dedeciusová18.09.2019
4.Kareisová K.4.K4Kspoj., celá třída Aj18.09.2019
5. 1.B, 1.A5K/Anormální výuka Aj, výuku zajistí praktikantka p. Andrea Dedeciusová18.09.2019
6.Gebouská J.2.S5K/Aspoj., celá třída Aj18.09.2019
 
Morávek Pavel
4. 4.Boběd18.09.2019
5. 4.Aoběd18.09.2019
6. 4.Lskup. p. Morávka - oběd18.09.2019
7. 4.Lodpadá, samostatná domácí příprava18.09.2019
 
Pešová Petra
1. 2.B, 2.Askup. p. Pešové odpadá, výuka od 2. vyuč. hodiny18.09.2019
3.Kareisová K.4.A, 4.B3.Lskup. p. Pešové spoj. se skup. p. Kareisové18.09.2019
5. 1.B, 1.Askup. p. Pešové - oběd18.09.2019
 
Podhorná Lucie
1. 2.A, 2.Bskup. p. Podhorné odpadá, výuka od 2. vyuč. hodiny18.09.2019
2.Košková I.3.A, 3.B3.Lskup. p. Podhorné spoj. se skup. p. Koškové18.09.2019
3.Havlíčková J.4.M2.Bnormální výuka Ajm18.09.2019
4. 8.Oskup. p. Podhorné - oběd18.09.2019
 
Přibyl Petr
1. 8.Oodpadá, výuka od 2. vyuč. hodiny18.09.2019
3.Bím L.1.BvTvspoj., celá třída Tv18.09.2019
4. 7.Soběd18.09.2019
5. 5.Koběd18.09.2019
 
Vobrubová Eliška
3.Suchánková M.2.M1P/Mspoj., celá třída Ma18.09.2019
4.Suchánková M.2.M1P/Mspoj., celá třída Ma18.09.2019
5. 1.Mskup. p. Vobrubové - oběd18.09.2019
6. 1.Mskup. p. Vobrubové odpadá18.09.2019
Poznámky

3. L – celý týden – Sportovně-estetický kurz. Org. zabezpečují p. Morávek, p. Přibyl a p. Vobrubová.

Výběr studentů – celotýdenní výměnný jazykový pobyt v Anglii. Org. zabezpečují p. Kotrmanová, p. Pešová a p. Podhorná.

1. M – odchod na Harmonizační dny, org. zabezpečují p. Král a p. Horanová.

Suplování dohledů: suplovací záloha 1. vyuč. hodinu p. Vydra, 1. + 2. patro 7:45 – 10:00 p. Kleknerová, budova B 7:45 – 10:00 p. Volfová.

POZOR!!! P. Bím a p. Gräfová JSOU PŘÍTOMNI, jejich výuka probíhá NORMÁLNĚ podle rozvrhu. POZOR!!!